Viktig information

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) uppdateras Midnattsropets adressregister. För att säkerställa att endast den som vill ha tidningen står med i registret, behöver vi ditt aktiva medgivande.
Bekräfta din prenumeration på pren.midnattsropet.se.

Redaktion och kontakt

Midnattsropet ges ut av Maranataförsamlingen i Stockholm med 6 nr per år

Redaktörer:
Berno Vidén (Ansvarig utgivare)
berno.viden@midnattsropet.se
Stina Fridolfsson
stina.fridolfsson@midnattsropet.se
Emanuel Johansson
emanuel.johansson@midnattsropet.se

Kontakt
info@midnattsropet.se

Postadress:
Midnattsropet
Box 20134
161 02 Bromma
Sverige

Tel +46 8 985683

Fax +46 8 982139
 

Sprid Midnattsropet

Sök på midnattsropet.se

Mest lästa

Få nya uppdateringar med e-post

Antal sidvisningar