Viktig information

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) uppdateras Midnattsropets adressregister. För att säkerställa att endast den som vill ha tidningen står med i registret, behöver vi ditt aktiva medgivande.
Bekräfta din prenumeration på pren.midnattsropet.se.

Midnattsropet nr 2 2018

Nu finns nr 2 2018 av tidningen Midnattsropet att läsa på webben. Inom några dagar räknar vi med att papperstidningen når prenumeranterna.

Välkommen in på www.midnattsropet.se och läs...

Gemenskap över generationsgränserna
Av Karin Vidén
Inget liv utan Jesus!
Missionsreportage med Elaine Vidén
Det nya förbundets folk
Vittnesbörd av Asta Olausson
Maranata - mitt öde, del 4
Arne Imsen berättar
Med mera..
 

Sprid Midnattsropet

Sök på midnattsropet.se

Mest lästa

Få nya uppdateringar med e-post

Antal sidvisningar