- Jag kan inte hålla tyst!

Vittnesbörd av Anne-Lie Vidén

Sången ”Herrens förlossade vänder nu åter” har tonat i mitt hjärta en längre tid. Det är så stort. En annan sång vi tonat på har en mening i kören som går så här: ”I en himmelsk och skön atmosfär hans trogna tillber honom här.” Det skulle kunna summera hela den här konferensen för mig. Jag har tänkt på hur stort det är.
Vilket privilegium! Jesus har frälst oss, och vi kan samlas, tillbe honom och ge honom äran i denna mörka tid. Det är så härligt. Vardagen kan ofta tynga ner oss, och blicken sänkas ner till jorden. Men när vi samlas till möte får vi lyfta blicken igen, och se på Jesus för att bevara evighetsperspektivet!
Jag är född och uppväxt här i församlingen. Ibland kan man höra saker så många gånger så att de nästan tappar sin betydelse. Men så händer det att vissa saker som man tycker att man har hört hela livet, slår en ibland – Wow! Tänk att Herren har frälst oss! Jesus kommer snart igen! Guds nåd är oändlig! Gud är kärlek! Jag säger en gång till: Jesus kommer snart igen! Det här är ju en verklighet som vi får leva för! Allt, allt, allt är en enda stor nåd! Allting ifrån Gud.
Jag vill läsa ur Psalm 5:
- Men genom din stora nåd får jag gå in i ditt hus, jag får tillbe i vördnad för dig, vänd mot ditt heliga tempel.
Det är så härligt och det är så stort!
Jag vill också läsa Psalm 84, som jag under en tid ofta gått tillbaka till:
- Hur ljuvliga är inte dina boningar,
 Herre Sebaot!
 Min själ längtar och trängtar
 till Herrens gårdar,
min själ och min kropp jublar
mot levande Gud.
 Sparven har funnit sig ett hem
 och svalan ett bo
 där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min kung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus, 
de lovar dig ständigt. Sela. Saliga är de
som har sin styrka i dig,
som har dina vägar i sitt hjärta.
 När de vandrar genom tåredalen
gör de den rik på källor,
och höstregnet täcker den 
med välsignelser. 
De går från kraft till kraft,
de träder fram inför Gud på Sion.
 Herre Gud Sebaot, hör min bön,
 lyssna, du Jakobs Gud! Sela.
Gud, se vår sköld, 
se på din smordes ansikte!
 En dag i dina gårdar
 är bättre än tusen andra.
 Jag vill hellre vakta dörren 
i min Guds hus
 än bo i de gudlösas tält,
 för Herren Gud är sol och sköld,
 Herren ger nåd och ära.
 Inget gott nekar han dem 
som vandrar i fullkomlighet.
 Herre Sebaot,
 salig är den som förtröstar på dig.


En annan glädjefylld, men också allvarlig ton som jag känner har gått ut i mötena här, handlar om evangelisationen. Det blir så allvarligt. Jag måste erkänna att jag senaste tiden fått många tillfällen att vittna om Herren – men jag har inte vågat. Jag tänker bara att ”jag kan inte”, ”jag kan inte”. ”Inte jag – jag kan inte.” Men då påminner mig Herren om Apostlagärningarna 4:20, där Petrus och Johannes säger:
- Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört.
Och det här är min bön till Gud, och jag tror ni alla här känner detsamma. Det ska inte vara ”nej, jag kan inte, jag kan inte säga något”.
Utan det ska vara: -Jag kan inte hålla tyst med vad jag har sett och hört!
Tänk om det fick bli intrycket folk får av oss när vi är ute: ”Dom kan inte hålla tyst om vad de hört och sett! Vem är den där Jesus som har förvandlat deras liv? Vad är det de har som inte jag har?”

Om du frågar om min glädje, det jag värdesätter högst. 
Om du söker rikedomar, söker det jag sätter först. 
Ja, då måste jag berätta om min underbare vän, 
Han min frälsare, min bror i himmelen.

Jag älskar Jesus, jag älskar Jesus, 
och min kärlek blir allt starkare var dag. 
Om du frågar, vill jag alltid svara: 
Jag älskar Jesus och Jesus älskar mig.

När jag står där på den dagen, hemma efter resan här. 
När jag ser min Jesu ögon, när jag möter honom där. 
Kanske blir jag stum och kan ej hålla tal med stora ord, 
Men jag vill upprepa det jag sagt på jord:

Jag älskar Jesus, jag älskar Jesus. 
Tack min Jesus, du gav mig evigt liv. 
När jag står där kan jag bara säga: 
Jag älskar Jesus och Jesus älskar mig.

Amen. Snart ska vi få se Jesus!
 

Sprid Midnattsropet

Sök på midnattsropet.se

Mest lästa

Få nya uppdateringar med e-post

Antal sidvisningar