Viktig information

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) uppdateras Midnattsropets adressregister. För att säkerställa att endast den som vill ha tidningen står med i registret, behöver vi ditt aktiva medgivande.
Bekräfta din prenumeration på pren.midnattsropet.se.

Midnattsropet nr. 1 2015

Ladda ner PDF


”Bli en herde för slaktfåren”

Missionsrapport av Berno Vidén

Ledare: Emanuel Johansson

Utdrag ur boken Maranata - Du vår Herre kom! av Arne Imsen

Appell av Roger Lindroos

Missionsrapport av Gustaf Jillker

Appell av Hans Lindelöw

Appell av Emanuel Johansson

Undervisning av Stig Andreasson, Del 3

Text: Johnny Blondini

Predikan av Hans Lindelöw

Bibelstudium av Morgan Lindroos

Text: Stina Fridolfsson


 

Sprid Midnattsropet

Sök på midnattsropet.se

Mest lästa

Få nya uppdateringar med e-post

Antal sidvisningar