Viktig information

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) uppdateras Midnattsropets adressregister. För att säkerställa att endast den som vill ha tidningen står med i registret, behöver vi ditt aktiva medgivande.
Bekräfta din prenumeration på pren.midnattsropet.se.

Midnattsropet nr 5 2013

Dopet – en manifestation på Jesu seger!

Ledare av Berno Vidén

- I Kristus förmår vi allt!
Missionsreportage från Dominikanska republiken

Namnet JESUS
Utdrag ur predikan av Arne Imsen


Appell av Yngve Stenfelt

Rapport av Stina Fridolfsson

Vittnesbörd av Berith Kulborg

Appell av Märta Berg Strömmare

Vittnesbörd av Karin Lindroos

Bibelstudium av Tage Johansson

Bibelstudium av Berno Vidén

Vittnesbörd av Marja Strömmare Jakobsson

Jesus, Guds Son – själv Gud
Bibelstudium av Hans Lindelöw

Vittnesbörd av Marie Stenfelt
 

Sprid Midnattsropet

Sök på midnattsropet.se

Mest lästa

Få nya uppdateringar med e-post

Antal sidvisningar