Midnattsropet nr 2 - 2012

Konventikelplakatets anda lever vidare

Ledare: Berno Vidén

Attack eller försvar

Ledarartikel av Arne Imsen publicerad i MR nr 20 1969

Intervju med Veronica och Sean Ureña

Korta notiser om missionen

Text: Emanuel Johansson

Bibelstudium av Michael Dakwar

Text: Hans Lindelöw

Bibelstudium: Tage Johansson

Text: B V Henry

Vittnesbörd av Roger Lindroos

Minne

Appell av Tage Nilsson

Appell av Robin Widén

Vittnesbörd av Majken Jacobsson

Vittnesbörd av Christian Asplund

Vittnesbörd av Vusal Zeinalov

 

Sprid Midnattsropet

Sök på midnattsropet.se

Mest lästa

Få nya uppdateringar med e-post

Antal sidvisningar