Viktig information

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) uppdateras Midnattsropets adressregister. För att säkerställa att endast den som vill ha tidningen står med i registret, behöver vi ditt aktiva medgivande.
Bekräfta din prenumeration på pren.midnattsropet.se.

Skolans verklighet


15 procent av pojkar i årskurs 6 - 9 utsätts för fysiskt våld i skolan.
Av lärarna svarar 7 procent av de manliga och 5 procent av de kvinnliga att de utsatts för våld, enligt en enkät gjord av Stockholms universitet.
Var femte pojke i gymnasiets årskurs 2 har provat narkotika. Och det är framförallt cannabis som ökat. (Källa: Svt)
 

Sprid Midnattsropet

Sök på midnattsropet.se

Mest lästa

Få nya uppdateringar med e-post

Antal sidvisningar