Viktig information

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) uppdateras Midnattsropets adressregister. För att säkerställa att endast den som vill ha tidningen står med i registret, behöver vi ditt aktiva medgivande.
Bekräfta din prenumeration på pren.midnattsropet.se.

Kortnytt

Broder Agne Bark med fru har nu slagit sig ner i Norrköping. De har från början fått gå i förutberedda gärningar på denna plats. Den relativt nya Norrköpings Fria Församling har redan begåvats med egen lokal, Visserligen primitiv Imen ändamålsenlig, i den gamla Emanuelskyrkan.

Gud går fram även där till själars frälsning, sjukas 'helande och dop i Anden. Den första dopförrättningen har redan hållits i Norrköpings 'badhus och församlingen är gripen av tro och inspiration för nya segrar. Vi önskar dem i fortsättningen Guds rika välsignelse i sin gärning!

 

Sprid Midnattsropet

Sök på midnattsropet.se

Mest lästa

Få nya uppdateringar med e-post

Antal sidvisningar