Nr 2 2008

Statens skola eller hemundervisning?
Efter Existens program om skolan, där hemundervisning som undervisningsform starkt kritiserades, följde en mediastorm mot Maranatas olagliga skola.
10 sidor aktuell debatt och analys.
Detta nummer innehåller även bibelstudier, vittnesbörd och reportage.
 

Sök på midnattsropet.se

Sprid Midnattsropet

Sprid Midnattsropet
Beställ fria exmplar att dela ut

Mest lästa

Få nya uppdateringar med e-post

Antal sidvisningar